บริษัท S.THANA MEDIA จำกัด ผู้ให้บริการสื่อโฆษณากลางแจ้งเรามีป้ายโฆษณา บิลบอร์ด ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกภาค ทุกขนาด รูปแบบหลากหลาย พร้อมบริการที่ดีเยี่ยม ทั้งงานสื่อโฆษณา รวมถึงงานพิมพ์ภาพโฆษณาและ รับสร้างโครงป้าย

ก่อตั้งเมื่อ : วันที่ 6 มิถุนายน 2538
ทุนจดทะเบียน: 4 ล้านบาท
กรรมการ: นายสาคร ตรีธนจิตต์

ประเภทกิจการ:
สื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทป้ายบิลบอร์ด, ไตรวิชั่น, มินิบอร์ด, ป้ายนีออนไลท์, ป้ายไลท์บ๊อกซ์, ให้เช่าโครงป้าย, ผลิตงานป้าย,รับสร้างโครงป้าย
ปรัชญา: "ทีมสร้างสรรค์ สื่อสรรค์สร้าง"
นโยบาย: เราสร้างสรรค์ และพัฒนาศักยภาพขององค์กรเสมอ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

..........สำหรับเรา..ท่านสำคัญเสมอ........

สถานที่ตั้ง:
199/16-17, Krungthep-non 14, Bangkhen, Muang Nonthabuti, 11000 Thailand.
199/16-17, 40 ถ.กรุงเทพ-นนท์ 14 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ติดต่อ: Tel: 0-2968-5524-5, Fax: 0-2968-5008
Email: sthanamedia@hotmail.com
Website: www.s-thana.com