ป้ายโฆษณารูปแบบใหม่ กระทัดรัด ราคาประหยัดที่สามารถใช้กระจายไปตามจุด
ต่างๆ เช่นและสามารถโฆษณา ในจุดที่ไม่สามารถ ขึ้นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ได้