ป้ายLEDรูปแบบทันสมัย พร้อมรูปภาพ วีดีโอ หรือข้อความที่เคลื่อนไหวได้ สามารถติดตั้งได้ตามจุดต่างๆ และสามารถโฆษณาในจุดที่ไม่สามารถ ขึ้นป้าย โฆษณาขนาดใหญ่ได้