ป้ายโฆษณาขนาดกระทัดรัด พร้อมกล่องไฟ
สื่อโฆษณาอีกรูปแบบหนึ่ง ด้วยรูปร่างที่หลากหลาย ส่องสว่างในเวลากลางคืน ทำให้เห็นเด่นชัด เน้นรูปลักษณ์ ของสินค้า