ป้ายไฟ
สื่อโฆษณาอีกบบหนึ่ง ด้วยรูปร่างที่หลากหลาย ส่องสว่างในเวลากลางคืน ทำให้เห็นเด่นชัด เน้นรูปลักษณ์ของสินค้า

 
ชมตัวอย่างภาพได้ที่นี่